Welkom op de website van Grasboom Amersfoort

 

Ouders en initiatiefnemers die zich hebben verenigd in de stichting Grasboom Amersfoort stellen zich ten doel woonvoorzieningen met participatiegerichte begeleiding te realiseren en te onderhouden ten behoeve van (jong)volwassenen, met autisme problematiek (ASS).  

Met toekomstige bewoners realiseren ouders samen met de Alliantie en de Gemeente Amersfoort, een passende woonvorm voor jongvolwassenen met autisme problematiek (ASS). Door scheiding van Wonen en Zorg, ervaring, gezamelijke know-how, en persoonlijke betrokkenheid, is er zicht op kostenbeheersing en is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

 

Deze website is bedoeld om de leden van De Grasboom, ouders en toekomstige bewoners van het Grasboomproject, Wooncorporaties, Zorgaanbieders, initiatiefnemers en belangstellenden, te informeren over de voortgang van het woonproject en te betrekken bij alle ontwikkelingen die Autisme en Wonen gerelateerd zijn.