Organisatie

Stichting Grasboom Amersfoort
Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief, aangesloten bij Stichting De Grasboom

Projectnaam

Grasboom Amersfoort

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
RSIN / fiscaal nr: 851194266
KvK nr: 54152496

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 816888115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4. Besluit Langdurige Zorg
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met een centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (zonder wooncomponent)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Amersfoort

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen
Commissie Zorg

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo

Woningstichting

Stichting de Alliantie vestiging regio Amersfoort (KvK. 39048769)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Amersfoort

Geselecteerd Zorgleverancier

WoondroomZorg bv (KvK. 30226141)

Financiering van de Zorg

Wmo: (regio Amersfoort ) beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)