Zorg

Zorgleverancier

Sinds de start van ons project in december 2015, werkt Grasboom Amersfoort samen met Kwintes als zorgleverancier. Na een samenwerkingsperiode van ongeveer zes jaar is hier verandering in gekomen en zijn we in 2021 met een nieuw begeleidersteam gestart van WoondroomZorg. De begeleiders bieden zorg op afspraak. Het betreft hier geplande, geen continue zorg. Daarnaast wordt er flexibele (ongeplande) individuele begeleiding op maat en is er 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid.

Wonen & zorg

Om zelfstandig wonen met begeleiding te realiseren, sluit Stichting Grasboom Amersfoort voor wonen en zorg aparte contracten af, respectievelijk met de woningcorporatie en de zorgaanbieder. De bewoners sluiten een huur- en een zorgcontract af met Grasboom Amersfoort.