Zorg

Zorg

Zorgleverancier

Sinds de start van ons project in december 2015, werken we samen met Kwintes als zorgleverancier. De begeleiders van Kwintes bieden zorg op afspraak. Het betreft hier geplande, geen continue zorg. Daarnaast levert Kwintes flexibele (ongeplande) individuele begeleiding op maat en is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid.

Wonen & zorg

Om zelfstandig wonen met begeleiding te realiseren, sluit Stichting Grasboom Amersfoort voor wonen en zorg aparte contracten af, respectievelijk met de woningcorporatie en de zorgaanbieder. De bewoners sluiten een huur- en een zorgcontract af met Grasboom Amersfoort.