Zorg

Zorg

Zorgaanbieder

Sinds de start van ons project in december 2015, werken we samen met Kwintes als zorgaanbieder. De begeleiders van Kwintes bieden zorg op afspraak; het betreft hier geplande, geen continue zorg. Daarnaast is de zorgaanbieder voldoende flexibel om individuele begeleiding op maat te leveren en is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Wonen & zorg

Om zelfstandig wonen met begeleiding te realiseren, sluit Stichting Grasboom Amersfoort voor wonen en zorg aparte contracten af, respectievelijk met de woningcorporatie en de zorgaanbieder. De bewoners sluiten een huur- en een zorgcontract af met Grasboom Amersfoort.