Bewonersprofiel

Vanuit onze Zorgvisie hebben wij het volgende profiel opgesteld voor een bewoner:

 • Heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum volgens de DSM-classificatie
 • Heeft tenminste een gemiddelde intelligentie
 • Is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen binnen de context van De Grasboom
 • Is in staat een zorgvraag uit te stellen
 • Kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij of zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten etc.) en veiligheid van de andere bewoners
 • Is in staat, eventueel met begeleiding, tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden.
 • Heeft een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter verkrijging van dagbesteding of werk
 • Beschikt over financiële middelen die hem/haar in staat stellen de woonlasten te dragen
 • Is in staat zijn/haar financiële zaken te beheren of over te dragen aan derden
 • Werkt samen met de begeleider aan eigen ontwikkeldoelen
 • Is minimaal 18 jaar oud en maximaal 42 jaar bij instroom
 • Is ingeschreven bij stichting De Grasboom
 • Heeft een beschikking van de gemeente voor een Wmo Beschermd Wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.
 • Is in staat om rekening te houden met andere bewoners.

Contra-indicaties:

Een kandidaat voor een woonproject kan mogelijk niet geplaatst worden of niet meer passen in het woonproject als er naast een stoornis binnen het autistisch spectrum ook sprake is van andere problematiek. Er is sprake van een contra-indicatie in de volgende situaties:

 • Ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
 • Ernstige psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden, er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken en iemand zich niet meer begeleidbaar opstelt.
 • Als een bewoner niet aan te spreken is op verstoord sociaal gedrag

Wat De Grasboom niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe te kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk en gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Begeleiding / behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Begeleiding / behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Verpleging / behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.
 • Nacht en / of slaapwacht.
 • Gecontroleerde (bemande) in- en uitgang in het wooncomplex.