Betrokken ouders en bewoners

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief. Alle ouders leveren een bijdrage aan het in stand houden van het initiatief en doen mee in één of meerdere commissies: zorg, PR&Communicatie, financiën en wonen/onderhoud. Of ze hebben zitting in het bestuur.
Bewoners overleggen met elkaar in de bewonersvergadering. Daarnaast is er de medezeggenschapscommissie die overlegt met het bestuur over aangelegenheden die de bewoners raken.

Er zijn soms speciale projecten die inzet vragen van ouders, bewoners en bestuur.

Zie ook op De Grasboom: Ouderparticipatie

Installatie Medezeggenschapsraad
… met taart